سبد خرید - 0 مورد

سبد خرید شما خالی است.

کارت ورودی (آنالوگ)

کارت ورودی آنالوگ

کارت ورودی آنالوگ سیگنال های وردی آنالوگ را به مقدار دیجیتال تبدیل می کنند.کارت وردی آنالوگ موجب رسیدن اطلاعات  آنالوگ به داخل PLCخواهد شد.کارت آنالوگ سیگنال آنالوگ را به سیگنال دیجیتال تبدیل کرده است.این کارت دیتای دیجیتال را در چندین بیت قرار می دهد.کارت وردی آنالوگ,اطلاعات این چندین بیت را در محل هایی ازحافظه (رجیسترها) در داخل PLC ذخیره خواهند کرد.

 دستورالعمل کارت ورودی آنالوگ

از دستور العمل های آنالوگ برای برای پردازش و تفسیر مقادیر آنالوگ استفاده می شود. این دستورالعمل ها از ورودی چند بیتی استفاده می کنند.این عمل در خود پردازنده صورت میگیرد.تبدیل کردن سیگنال آنالوگ به دیجیتال در ماژول ورودی آنالوگ توسط یک مبدل دیجیتال به آنالوگ صورت میگیرد.این مبدل مقدار آنالوگ را در داخل 12 بیت از یک رجیستر 16 بیتی ذخیره میکند.بنابراین میتوان گفت که دقت این ماژول 12 بیت است.بعد از اینکه دستورالعمل خواندن مقدار ورودی آنالوگ اجرا شود, مقدار داخل این 12 بیت توسط PLC خوانده خواهد شد.توسط برنامه نویسی میتوان به آدرس رجیستری که مقدار آنالوگ تبدیل شده به دیجیتال در آن ذخیره شده است, دسترسی یافت و عملیاتی مانند مقایسه و محاسبات ریاضی را بر روی آنها انجام داد.مقدار آنالوگ ذخیره شده در رجیسترها به فرمت BCD و یا باینری خواهد بود.

مشاهده همه 4 نتیجه