سبد خرید - 0 مورد

سبد خرید شما خالی است.

کارت خروجی (آنالوگ)

کارت خروجی آنالوگ

کارت خروجی آنالوگ برای کنترل تجهیزاتی که به صورت پیوسته کار می کنند,استفاده می شوند.محرک های کنترلی با سطح ولتاژ و یا جریان آنالوگ کار خواهند کرد.به عنوان مثال,ما در سطح فیلد در مسیر لوله گاز یک شیر تدریجی داریم و می خواهیم درصد باز و بسته بودن آن را به تناسب دما کنترل کنیم. این شیرها یا از طریق الکتروموتور ویا از طریق فشارهوای پنتوماتیک کنترل خواهند شد. برای کنترل شیر تدریجی نیاز به یک سیگنال آنالوگ VDC می باشد. از طریق این سیگنال می توان موقعیت الکتروموتور و یا شدت فشار هوا را برای جابجا کردن سیلندر شیر کنترل کرد.سیگنال آنالوگ اعمال شده به به شیر و همچنین فیدبک خود شیر به مدار الکترونیکی اعمال می شود. این مدار کار مقایسه را انجام داده و از طریق مقایسه ی این دو مقدار,موقعیت سیلندر شیر را تغییر خواهد داد.

دستورالعمل کارت خروجی آنالوگ

از دستور العمل های  خروجی آنالوگ چند بیتی, مانند خروجی های دیجیتال چند بیتی استفاده میشود.این دستورالعمل ها,اطلاعات آنالوگ را به تجهیزات خروجی آنالوگ در سطح فیلد ارسال می کنند.ارسال داده ا از طریق CPU به ماژول صورت می گیرد.اطلاعات خروجی آنالوگ در یک رجیستر 16 بیتی قرار می گیرد, اما اطلاعات هر 16 بیت توسط ماژول خروجی آنالوگ استفاده نمی شود.به محض اینکه دستوالعمل خروجی آنالوگ اجرا شود,اطلاعات داخل رجیستر آنالوگ به ماژول خروجی آنالوگ ارسال خواهد شد و ماژول توسط مبدل دیجیتال به آنالوگ این اطلاعات دیجیتال را به آنالوگ تبدیل کرده و برای کنترل تجهیزات خروجی آنالوگ به آنها ارسال می کند.

مشاهده همه 3 نتیجه