سبد خرید - 0 مورد

سبد خرید شما خالی است.

دروس علمی کنترل

علم کنترل

علم کنترل درجوامع صنعتی کابردهای فراوانی دارد از صنایع کوچک و بزرگ گرفته تا سفینه ها و موشک ها.این علم به عنوان رابط اصلی میان رشته مهندسی برق و سایر رشته ها و علوم دیگر نام برده می شود.کنترل توانسته  نقش مهمی را درجوامع تولید و صنعت وسایر علوم دیگر ایفا کند.هدف از گرایش, کنترل رفتار سیستم های مختلف با توجه به ورودی های داده شده را بررسی و بر عهده خواهد داشت.

در این بخش از دوره آموزشی به مطالعه دروس علمی میپردازیم.